Main Content

Finančná injekcia pre športové kluby: FnPŠ pošle takmer 10 miliónov eur

štvrtok, 11. november 2021 08:43 | Autor: TASR

Hráči ŠK Slovan Bratislava
Hráči ŠK Slovan Bratislava | zdroj: TASR

Bratislava 10. novembra (TASR) - Správna rada Fondu na podporu športu (FnPŠ) na stredajšom zasadnutí vBratislave rozhodla oprerozdelení finančných prostriedkov určených na mimoriadnu podporu profesionálnym športovým klubom vsúvislosti spandémiou ochorenia COVID-19. Úhrnom skoro 10 miliónov eur poputuje spolu do 78 profesionálnych klubov, ktoré sa zapojili do výzvy na predkladanie žiadostí vypísanej ešte koncom augusta tohto roku.

FnPŠ touto mimoriadnou podporu nadviazal na už poskytnutú pomoc zkonca marca 2021, keď 31 profesionálnym športovým klubom pôsobiacim vnajvyšších súťažiach vo futbale, ľadovom hokeji, volejbale, hádzanej abasketbale mužov i žien poskytol dohromady vyše 3,4 milióna eur. Po skúsenostiach zjari sa FnPŠ rozhodol upraviť podmienky uvedené vo výzve na predkladanie žiadostí tak, aby bolo možné finančné prostriedky adresovať vyššiemu počtu profesionálnych športových klubov.

Po náročných rokovaniach s Protimonopolným úradom SR a Európskou komisiou, ktoré boli úspešne zavŕšené novými schémami pomoci, tak pri súčasnej výzve už oprávnenými žiadateľmi neboli len tie profesionálne kluby, ktoré vykázali účtovnú stratu. Výsledkom je, že 78 profesionálnym klubom bude vyplatených dohromady 9,623.724,14 eura, ktoré predstavujú personálne náklady na ich športovcov ašportových odborníkov do výšky 1650 eur na jednu osobu za jeden mesiac voprávnenom období kalendárnych mesiacov január až jún 2021.

"Sme veľmi radi, že sa naše očakávania naplnili apodarilo sa nám vrámci tejto výzvy poskytnúť mimoriadnu podporu väčšiemu spektru profesionálnych športových klubov, obzvlášť 21 klubom ľadového hokeja v sume skoro 3,4 milióna eur," uviedol v tlačovej správe pre TASR predseda správnej rady Fondu na podporu športu Ladislav Križan. "V tejto súvislosti patrí veľká vďaka všetkým zainteresovaným subjektom na čele sMinisterstvom financií Slovenskej republiky, ktoré na tento účel vyčlenilo v lete 2021 oproti pôvodne disponibilnej sume dodatočné zdroje vo výške 3 milióny eur. Osobitne sa chcem poďakovať aj Slovenskej inovačnej aenergetickej agentúre, ktorá bola vykonávateľom tejto výzvy, Ministerstvu školstva, vedy výskumu ašportu Slovenskej republiky a najmä kolegom z kancelárie fondu a členom odbornej komisie Profesionálny šport. Tá bola vytvorená zo zástupcov dotknutého sektora po prvej výzve práve za účelom ich participácie na príprave detailov nových pravidiel pre prvý. polrok 2021 s cieľom pomôcť čo najväčšiemu počtu klubov," dodal.

Schválenie mimoriadnej pomoci správnou radou ako najvyšším orgánom FnPŠ predstavuje najdôležitejší medzikrok vprocese, na konci ktorého budú finančné prostriedky vdispozícii profesionálnych športových klubov. "Už od štvrtka 11. novembra budú peniaze poukazované na účty úspešných žiadateľov, ktorí by ich tak mali mať k dispozícii do pár dní," špecifikoval Križan.

Spokojnosť po zasadnutí správnej rady FnPŠ vyjadril aj jej člen Ľudovít Jurinyi, ktorý je súčasne predsedom odbornej komisie fondu Profesionálny šport. "Pandémia ochorenia COVID-19 zásadným spôsobom zasiahla do života profesionálnych športových klubov, čo môžem potvrdiť aj zo svojej pozície predstaviteľa hokejového klubu HK Poprad. Profesionálne športové kluby totiž vpriebehu prvého polroka 2021 fungovali nepretržite vštandardnom súťažnom režime, no bez prítomnosti divákov na tribúnach. To znamená, že súťaže aj naďalej prebiehali, hrali sa ligové zápasy, družstvá trénovali, no vdôsledku epidemických opatrení kluby prišli ovýznamné príjmy zo vstupného od fanúšikov, obzvlášť v ľadovom hokeji. Pomoc poskytnutá Fondom na podporu športu tak predstavuje veľmi dôležitú finančnú injekciu pre profesionálny šport na Slovensku, ktorá prichádza práve v čase, keď sú mnohé okresy opäť v čiernej farbe. Verím, že finančné prostriedky pomôžu klubom preklenúť aktuálne náročné obdobie," prezradil Jurinyi.

 

Náš youtubeOdoberať