Main Content

Slovenský futbal obeťou koronavírusu: Regionálne súťaže sú zrušené!

štvrtok, 26. marec 2020 14:26 | Autor: Filip Chudý

Futbal - ilustračný záber
Futbal - ilustračný záber | zdroj: TASR

Pre koronavírus na Slovensku dostala stopku jarná časť sezóny v regionálnom futbale. Prijali takéto rozhodnutia.

Regionálny futbal na Slovensku dostáva červenú. Západoslovenský futbalový zväz (ZsFZ), Stredoslovenský futbalový zväz a tiež Východoslovenský futbalový zväz na svojich stránkach potvrdili, že zrušili súťaže v ich pôsobnosti.Konkrétne tretie až piate ligy pri mužoch a dorastoch, druhé a tretie ligy pri žiakoch a krajské súťaže prípraviek.

Menované zväzy teda prijali nasledovné rozhodnutia:

1. Rušia sa všetky ich súťaže (dospelí, dorast, žiaci, prípravky) jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020.
2. Výsledky všetkých doteraz odohraných regionálnych súťaží 2019/2020 sa anulujú.
3. Z terajších regionálnych súťaží pre nasledujúcu sezónu 2020/2021 žiadny futbalový klub nepostúpi ani nezostúpi.

Vyhlásenie o anulovaní regionálnych futbalových súťaží 2019/2020 na Slovensku:

Na základe rozhodnutí najvyšších orgánov SR a mimoriadnej situácie v našej krajine spôsobenej koronavírusom vydávajú predsedovia regionálnych futbalových zväzov nasledovné vyhlásenie:

a) Rušíme všetky regionálne súťaže dospelých, dorastu, žiakov a prípraviek jarnej časti 2019/2020.
b) Anulujeme výsledky všetkých doteraz odohratých regionálnych súťaží 2019/2020.
c) Pre prípravu súťažného ročníka 2020/2021 platí zásada, že z aktuálnych regionálnych súťaží žiadny futbalový klub nepostupuje ani nezostupuje.
d) Usporiadanie sezóny 2020/2021 bude v kompetencii príslušného riadiaceho orgánu pri dodržaní vyššie uvádzaných zásad (a,b,c).

Západoslovenský futbalový zväz tiež vyzval ObFZ, aby konali rovnako.

Výkonný výbor Bratislavského futbalového zväzu hlasovaním per rollam odložil všetky svoje súťaže na neurčito tak, ako to urobil aj Slovenský futbalový zväz so súťažami, ktoré riadi. Informovala stránka SFZ.