Main Content

Ako môže šport podporiť socioekonomický rast v rozvojových krajinách

štvrtok, 10. november 2022 13:08 | Autor: Sport7 sk

sport.png
sport.png | zdroj: Unsplash.com, Jannik Skorna

Šport nám prináša nielen zábavu — utužuje pocit spolupatričnosti a celoživotné priateľstvá, ale rovnako zlepšuje zdravie a sociálny kapitál. Vo vyspelých krajinách sa v ňom točia miliardy, preto je kľúčovou hybnou silou socioekonomického rastu. Špičkové športové akcie, ako je európsky futbal, ročne zarobia miliardy eur, zatiaľ čo mega podujatia ako napríklad olympiáda hostiteľským krajinám prinášajú veľké kapitálové investície. 

Žiaľ, v rozvojových krajinách Afriky či Ameriky vplyv športu na ekonomiku zatiaľ nie je taký významný. A to aj napriek tomu, že v týchto krajinách sa nájdu aj tie najlepšie športové talenty sveta. V tomto článku sa pozrieme na ekonomický prínos športu pre rozvojové krajiny a na to, čo môžu vlády urobiť, aby sa táto oblasť zlepšila.

Ekonomické prínosy športu

Športové aktivity sú spojené s veľkými príjmami, najmä ak krajina kladie dôraz na prosperitu svojho športového odvetvia. Vznikajú pracovné miesta, generujú sa daňové príjmy, stimuluje sa rozvoj infraštruktúry a v neposlednom rade sa podporujú medzinárodné výmeny.

Daňové príjmy

Športovci platia dane – priamo zo svojich zárobkov – prostredníctvom dane z príjmu. Rovnako do štátneho rozpočtu prispievajú cez DPH a iné výdavky v rámci krajiny, napríklad aj platením cestného mýta.

Okrem toho sa časť vstupného, ktoré získajú športové kluby počas zápasov a iných podujatí, zdaňuje, najmä ak sa využívajú národné športové zariadenia. To isté platí pre všetky ostatné činnosti športových klubov, ktoré generujú príjem.

Stávkové kancelárie a prepojené firmy tiež do štátneho rozpočtu odvádzajú nemalé dane, ktoré často presahujú 20 % ich zisku. Táto suma je významná, ak vezmeme do úvahy, že v hociktorej krajine nájdete milióny športových fanúšikov, ktorí na športové výsledky stávkujú. Odhaduje sa, napríklad, že v Nigérii stávkuje okolo 60 miliónov obyvateľov a stavia si približne 5,5 milióna dolárov denne (2 miliardy dolárov ročne).

S väčším množstvom finančných prostriedkov vo svojich pokladniciach môžu vlády v rozvojových ekonomikách lepšie budovať infraštruktúru, kompenzovať zlyhania trhu a podporovať rast ekonomiky.

Tvorba devízových rezerv

Do rozvojových ekonomík na celom svete prúdia miliardy dolárov, čiastočne aj od športovcov, športovkýň a funkcionárov, ktorí pracujú v zahraničí. Tieto medzinárodné prevody peňazí sa týkajú najmä rozvojových ekonomík, keďže väčšina ich talentovaných hráčov opúšťa svoju krajinu a hľadá lepšie platy v zahraničí. Peniaze sa často okamžite začnú vracať do krajiny, len čo hráča kúpi nejaký zahraničný klub.

Ďalšími príkladmi tvorby devíz je predaj športových súprav do iných krajín a organizovanie medzinárodných športových podujatí.

Športové osobnosti a fanúšikovia často hojne navštevujú veľké medzinárodné podujatia a míňajú veľa peňazí na ubytovanie, stravu a turistiku, keď práve nesledujú zápasy. Napríklad Egypt si pripísal zisk rekordných 83 miliónov dolárov za usporiadanie finále Afrického pohára národov v roku 2019.

Príjmy klubov a športovcov

Na najvyššej úrovni generuje šport príjmy prostredníctvom televíznych vysielacích práv a komerčného sponzoringu a reklamy. Tento príjem sa dostane do klubov a k športovcom. 

Niektorí z najlepšie zarábajúcich športovcov majú miliardové zmluvy na endorsement so značkami ako Nike a Adidas. Aj partnerstvá so športovými stávkovými kanceláriami a online kasínami často prinášajú milióny dolárov. Či už prostredníctvom sponzorských zmlúv medzi kasínom a športom, ako je to v prípade väčšiny európskych futbalových tímov, alebo tým, že by sa týmto internetovým stránkam s hazardnými hrami umožnilo zobrazovať na svojich webových stránkach živé športové podujatia.

Tieto príjmy môžu mať multiplikačné účinky na ekonomický rast krajiny – vyplatené mzdy a platy sa používajú na spotrebu tovarov a služieb. Zvyšujúce sa príjmy zo sponzorstva navyše motivujú viac ľudí zapojiť sa, zlepšujú výkony a priťahujú veľké publikum. 

Rozvoj infraštruktúry

Športu sa skutočne najlepšie darí v primeranej infraštruktúre, ale na opačnej strane je rozvoj infraštruktúry, ktorý vznikol len vďaka športu. Je známe, že vlády využívajú športové podujatia na ovplyvňovanie rozvoja novej športovej a mestskej infraštruktúry.

Napríklad v Pobreží Slonoviny postavili nový štadión na Africký pohár národov 2023, keďže krajina bude hostiteľom jeho finále. Ghana zas do 13. Afrických hier v roku 2023 plánovala postaviť národný olympijský štadión. 

Úloha vlády pri zlepšovaní športového odvetvia

V športovom odvetví každej krajiny zohráva prvoradú úlohu vláda. Politika a rozhodnutia, ktoré prijíma v súvislosti so športovou infraštruktúrou, financovaním klubov a výchovou talentov, priamo ovplyvnia ďalší vývoj športu v krajine v nasledujúcich rokoch. Vlády v rozvojových krajinách by mali urobiť niekoľko krokov na zlepšenie svojho športového odvetvia:

Podporiť medzinárodné vzťahy

Vláda musí nadviazať silné väzby s krajinami, ktorým sa buď darí v športe, alebo zdieľajú víziu lepších časov v tomto odvetví. K vhodným stratégiám patria:

  • sponzorovanie národných tímov, aby sa zúčastnili na medzinárodných podujatiach
  • oslovovanie medzinárodných športových asociácií, športových spoločností, klubov vo vyspelých krajinách a mimovládnych organizácií

Vytvárať strategické inštitúcie pre rozvoj športu

Prvá vec, ktorú by mala každá vláda zameraná na rozkvet športového odvetvia urobiť, je zabezpečiť solídne inštitúcie na podporu športovej politiky a šíriť osvetu o význame športového sektora v krajine.

Takáto vláda by tiež mala úzko spolupracovať s médiami, zlepšovať prístup k informáciám o športe a zverejňovať pozitívny vzťah krajiny k športu.

Financovať rozvoj športových služieb

Rozvojové krajiny by mali úzko spolupracovať so súkromným sektorom, aby výrazne investovali do športovej infraštruktúry. Keďže však zariadenia ako arény a štadióny sú často drahé, zodpovednosť bude musieť prevziať skôr vláda než súkromní investori.

Podstatná je aj konsolidácia zdrojov, pretože zdroje krajiny už môžu byť aj tak napäté. Maximálny vplyv pocítite, ak sa budete držať vybraných športov s veľkým potenciálom, a nie rozdeľovať skromné zdroje medzi všetky disciplíny dostupné v krajine.

Záverečné zamyslenie o športe v rozvojových ekonomikách

Výhody športu pre každú rozvojovú krajinu sú nesporné. Športové aktivity prispievajú k socioekonomickému rastu, zatiaľ čo hospodárstvo prispieva k zdravšiemu športovému odvetviu. Jadrom toho všetkého je športu naklonená vláda, ktorá prijíma kroky na zlepšenie športového odvetvia prostredníctvom lepšej politiky, financovania a vytvárania medzinárodných vzťahov.