Main Content

7 mýtov o novom logu slovenského hokeja, ktoré sa šíria internetom

piatok, 21. september 2018 15:45 | Autor: Sport7 sk

Thumbnail
Galéria k článku: 7 mýtov o novom logu slovenského hokeja, ktoré sa šíria internetom | zdroj: SZĽH

Slovenský zväz ľadového hokeja vytvoril nové logo slovenského hokeja. Okrem pozitívnych ohlasov sa internetom šíria mýty, ktoré si prinajmenšom zaslúžia nielen vysvetlenie, ale aj uvedenie na pravú mieru. Vyjadrili sa k nim nielen kompetentní zo SZĽH, ale i ďalší odborníci.

Mýtus č.1: SZĽH zmenil a dehonestoval štátny symbol Slovenskej republiky

Znak Slovenskej republiky ostal znakom Slovenskej republiky – SZĽH ho nezmenil a nevytvoril nový štátny znak. SZĽH vytvoril nové logo slovenského hokeja, ktoré v sebe zachováva prvky štátneho symbolu, aby bolo všetkým hneď jasné, o dresy ktorej krajiny ide, pričom bude rovnako hneď jasné, že nejde o štátny znak Slovenskej republiky, ale o logo slovenského hokeja. Novým logom sa nahradil štátny znak na prednej strane dresu, na zadnej strane dresu sa nad menom hráča nachádza vlajka Slovenskej republiky, ktorej súčasťou je aj štátny znak. Je nemysliteľné zamieňať nové logo slovenského hokeja s oficiálnym štátnym znakom Slovenskej republiky.

Zdehonestoval SZĽH štátny symbol tým, že ho na dresoch nahradil novým logom slovenského hokeja? Docent Marián Giba, odborník na ústavné právo a vedúci Katedry ústavného práva na Právnickej fakulte UK v Bratislave, podotýka, že vidieť oficiálne štátne symboly na dresoch je celosvetovo skôr výnimkou, resp. ak aj na dresoch sú, nebývajú ich dominantou. „Faktom je, že sme historicky zvyknutí, že naši športovci štátny znak na dresoch mali. Platí to predovšetkým pre krajiny bývalého „Východného bloku“. Vo svete to však pravidlom nie je. Kanadskí hokejisti štátny znak na dresoch nemajú. Pre upresnenie: javorový list nie je štátnym znakom Kanady a už vôbec nie červeno-čierny javorový list, z ktorého „vystupuje“ biely hokejista. Rovnako tak štátnym znakom Švédska nie sú tri korunky. Dresy športových reprezentácií však bývajú „dizajnované“ tak, že sa nejakým spôsobom inšpirujú symbolmi príslušného štátu či farbami jeho vlajky. Ani to nie vždy – nemeckí futbalisti nikdy nehrajú v čierno-červeno-žltej kombinácii, u Talianov je zase tradičnou farbou modrá, ktorú na vlajke nemajú,” vyjadril sa Giba.

Marián Giba sa vo svojom komentári zameral aj na spájanie nového loga slovenského hokeja s dehonestáciou štátnych symbolov. „Ak sa na nejakom vyobrazení z modrého trojvršia stane napríklad žlté, už to nebude štátny znak SR, akokoľvek tam bude badateľná určitá podoba aj inšpirácia. Preto štátnym znakom nie je a ani nemôže byť motív, kde namiesto modrých kopcov budú modré hokejky a dvojkríž bude mať trochu iný tvar. Podoba a inšpirácia štátnym znakom je zjavná, ale o štátny znak nejde. Je vecou individuálneho vkusu, či sa takýto obraz niekomu páči alebo nie a či sa hodí na dresy hokejistov. Iste sa nájdu aj Kanaďania, ktorí povedia, že červeno-čierny javorový list s vystupujúcim hokejistom je škaredý. Ale vidieť v tom hanobenie štátneho symbolu je prisilná káva, keďže pri hanobení je podstatný aj úmysel daný symbol znevážiť, uraziť, zosmiešniť. Ten sa tu vidieť nedá. Takouto optikou videné potom môže byť hanobením štátneho symbolu aj to, ak si fanúšik počas majstrovstiev sveta na spätné zrkadlo auta navlečie slovenskú trikolóru so štátnym znakom alebo si ho nakreslí na tvár či ledajako vyvesí štátnu vlajku z balkóna či okna alebo spieva hymnu falošne,” vysvetľuje Giba.   

Jarolím Antal, odborník na spoločenskú etiketu, štátny a diplomatický protokol, sa už viackrát verejne vyjadril, že používanie štátnych symbolov na dresoch športovcov je neetické a neúctivé. „Ide ma šľak trafiť, keď štátny znak dajú aj na slovenské vajcia predávané v potravinách. My sme napríklad „sfašizovali“ názvy a symboly v športe, pretože reprezentačné družstvo futbalistov je výberom Slovenského futbalového zväzu. Na dresoch nemá čo byť štátny znak, patrí tam predsa znak Slovenského futbalového zväzu. Všimnite si vyspelé západné krajiny – Nemci majú znak nemeckého futbalu, Angličania červený kríž na bielom poli. Nie štátne znaky!

V roku 1936 sa Hitler na olympiáde v Berlíne dohodol s ďalšími diktátormi a začali používať na športových dresoch štátne symboly. Socializmus v tom pokračoval, ale vyspelé krajiny nie. Dnes vidíte, že demokratické krajiny štátne symboly na dresoch nepoužívajú, ale bývalé komunistické áno. To isté vidíte na olympiádach, na ktoré idú výbery olympijského výboru. Na predchádzajúcej olympiáde to už Slovenský olympijský výbor pochopil a športovci nemali na dresoch štátny znak, ale logo národného olympijského výboru. Štylizácia loga je podobná, má tri vrchy, dvojkríž a olympijské kruhy, ale nie je to už štátny znak. Niekto si povie, že sú to drobnosti, ale ide o neetické používanie štátnych symbolov,“  vyjadril sa Jarolím Antal pre  Život.sk.

Mýtus č.2: Nové logo porušuje zákony Slovenskej republiky

Nové oficiálne logo SZĽH je originálnym a kreatívnym grafickým dielom. Inšpiráciou pre jeho tvorbu bol štátny znak Slovenskej republiky a osoba, ktorá disponuje majetkovými právami diela – SZĽH, uvádza, že nejde o modifikáciu štátneho znaku SR, ale predstavuje dielo, ku ktorému sa viažu vlastné práva duševného vlastníctva. „Nové logo v žiadnom prípade nepredstavuje dehonestáciu štátneho znaku SR, keďže je zjavné, že nie je štátnym znakom a ani jeho modifikáciou. Ambíciou tohto loga je vyzdvihnúť a propagovať silné športovo-hokejové zázemie, ktoré existuje v Slovenskej republike,“ hovorí JUDr. Marián Maholányi z advokátskej kancelárie LEGAL & CORP s.r.o., právny zástupca SZĽH.

Zo strany politických predstaviteľov v uplynulých dňoch vzišla pripomienka, že novým logom Slovenský zväz ľadového hokeja porušil zmluvu, na základe ktorej dostal od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) dotáciu vo výške vyše 7 miliónov eur. Podľa tejto zmluvy totiž musia hokejisti na svojich dresoch mať oficiálne označenie štátnej príslušnosti Slovenskej republiky prostredníctvom štátneho znaku. „SZĽH ubezpečuje, že povinnosť vyplývajúca z čl. 6 ods. 16 zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a SZĽH bude dodržaná, keďže na reprezentačných dresoch je viditeľne zachytená a rozpoznateľná štátna vlajka SR, ktorej súčasťou je aj štátny znak SR. Táto zmluva, ako ani žiadny právny predpis nezakazuje športovému reprezentantovi byť označený okrem štátneho znaku aj inými grafickými označeniami, ako napríklad novým logom SZĽH, logami obchodných či mediálnych partnerov a podobne. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že z ustanovenia čl. 2 odst. 3 Ústavy vyplýva, že čo nie je zákonom zakázané, je dovolené,” hovorí Marián Maholányi. „Súčasný zákon o športe č. 440/2015 Z. z. ani žiadny iný platný právny predpis neobsahuje požiadavku či príkaz, aby štátny znak či štátna vlajka figurovali na dresoch športovej reprezentácie. Právna rovina otázky je tým vyriešená: štátny znak na dresoch slovenských športovcov byť nemusí,” vyjadril sa k tejto téme Marián Giba.

Na margo argumentácie ustanovením § 3 ods. 3 zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch zas je potrebné spomenúť, čo možno rozumieť pod pojmom „oficiálne medzinárodné podujatie“ v zmysle tohto zákona. „Aj keď sú majstrovstvá sveta nepochybne významným medzinárodným športovým podujatím, nejde o žiadne  „oficiálne” podujatie, ktoré by bolo organizované v mene štátnych orgánov, verejnoprávnymi organizáciami nejakého štátu či spoločenstva štátov, ako napríklad OSN, NATO, Európska únia a podobne,” vysvetľuje Maholányi. Maholányi ďalej dodáva, že majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji sú vo svojej podstate súkromnou záležitosťou, ktorú vo svojom mene a na svoju zodpovednosť organizuje IIHF (Medzinárodná hokejová federácia), čo je osoba súkromného práva a nie práva verejného.

Marián Giba vysvetľuje detailnejšie: „Slovo „reprezentovať“ sa dá vnímať vo viacerých významoch. Ten prvý znamená „zastupovať“ – vo význame právnom a politickom. Toto rozhodne neprislúcha športovcom, keďže v tomto význame reprezentujú Slovensko na medzinárodnej úrovni iba ústavní činitelia. Športovci však nezastupujú Slovenskú republiku v pravom slova zmysle. To, že ju reprezentujú, znamená, že prezentovaním svojho športového majstrovstva propagujú svoju osobu a prostredníctvom nej aj svoju vlasť. Súčasťou toho sú aj rôzne ceremoniály, vlajka, hymna... Ale stále ide „len“ o šport.”

Štátna vlajka, ktorej súčasťou je aj štátny znak Slovenskej republiky, sa nachádza na zadnej strane dresu nad menovkou hráča.
Štátna vlajka, ktorej súčasťou je aj štátny znak Slovenskej republiky, sa nachádza na zadnej strane dresu nad menovkou hráča. | zdroj: SZĽH
Ilustračné foto
Ilustračné foto | zdroj: SZĽH

Mýtus č.3: Logo je ďalšia zbytočná a nákladná investícia SZĽH

Ako bolo avizované vo viacerých médiách, autor loga sa svojej odmeny vzdal a náklady na vznik a propagáciu loga tvorili len tie najnutnejšie výdavky. Vznik novej vizuálnej identity nefinancovali žiadne mimovládne organizácie a rôzne špekulácie o tom sú absolútne nerelevantné. „Autor loga Peter Kačenka sa svojej odmeny za návrh vzdal. Na logu pracovali ľudia, ktorým na slovenskom hokeji záleží, a my sme radi, že takých ľudí máme vo svojom okolí viacerých,” vyjadril sa na margo financovania loga šéf marketingu SZĽH Vladimír Janček.   

Mýtus č.4: Všetky hokejové krajiny majú na dresoch štátny symbol svojej krajiny

Slovensko doposiaľ patrilo už len k menšine krajín, ktoré na dresoch mali štátny symbol. Pridali sme sa tak k ďalším hokejovým krajinám, ktoré na dresoch majú logá národných tímov. Patrí k nim Kanada, úradujúci majster sveta Švédsko, Fínsko, USA, Česká republika, Slovinsko či Francúzsko. Keďže jedným z mýtov je, že napr.„Kanada by si na svoj dres nikdy nedala logo“, nižšie si môžete pozrieť dresy týchto krajín a porovnať ich so štátnymi symbolmi.

Dresy ostatných reprezentácií, ich vlajky a znaky
Dresy ostatných reprezentácií, ich vlajky a znaky | zdroj: SZĽH

Mýtus č.5: Logo sa vytvorilo preto, aby sa funkcionári SZĽH „nabalili“

Nové logo vzniklo z viacerých dôvodov. „V minulosti bol slovenský hokej reprezentovaný tromi logami. Zväz mal svoje logo, reprezentácia mala svoj symbol a na dresoch sme mali štátny znak. Novým logom chceme zjednotiť celú vizualizáciu slovenského hokeja,“ ozrejmil prezident SZĽH Martin Kohút jeden zo spomínaných dôvodov vzniku nového loga a zároveň dopĺňa ďalší: „S novým logom získame i autorské práva z vizualizácie, čo znamená prísun ďalších finančných prostriedkov pre slovenský hokej. Tie chceme využiť predovšetkým na rozvoj mládeže.“

Mýtus č.6: Peniaze na logo mohol SZĽH radšej investovať do mládeže

Ak by SZĽH investoval peniaze, ktoré boli vyčlenené na novú vizuálnu identitu, do rozvoja slovenského hokeja, dostal by možno jeden mládežnícky tím nové hokejky. Ako bolo prezentované už na tlačovej konferencii, motiváciou pre tvorbu nového loga bol aj obchodný potenciál, ktorý môže poskytnúť zdroje pre rozvoj hokeja na Slovensku. „Na nové logo sme si dali udeliť ochrannú známku Európskej únie, ako aj dizajn Spoločenstva. Dresy a oblečenie, na ktorom sa nové logo bude nachádzať, môžeme oficiálne predávať len my, čím získame ďalšie financie na rozvoj hokeja na Slovensku. Vďaka tomu budeme mať prostriedky na nákup výstrojí, výraznejšiu pomoc klubom a celkové zlepšenie hokejového prostredia. Zavádzame systém, ktorý už mnohé roky funguje v mnohých hokejových krajinách, no nám bol doposiaľ cudzí,” hovorí riaditeľ marketingu SZĽH Vladimír Janček.

Prostriedky, ktoré sa investovali do tvorby loga, sa SZĽH a samotnému slovenskému hokeju vrátia viacnásobne a budú použité na budovanie lepšieho hokejového prostredia na Slovensku. Ako môžete vidieť v grafe z FinStat.sk, od roku 2015 tržby marketingu SZĽH výrazne stúpli a spustením predaja oblečenia, doplnkov a výrobkov s vlastným logom SZĽH sa očakáva ďalší nárast.

 

Tržby SZĽH z marketingovej činnosti
Tržby SZĽH z marketingovej činnosti | zdroj: SZĽH

Mýtus č.7: Najkrajšie dresy boli tie s hymnou a SZĽH to ignoruje!

Ak by sme sa Slovákov opýtali, ktoré dresy sa im v histórii slovenskej hokejovej reprezentácie na medzinárodných športových podujatiach páčili najviac, drvivá väčšina by nepochybne odpovedala, že „tie s hymnou.”

Olympijské dresy zo Soči v roku 2014 sú však majetkom spoločnosti NIKE, ktorá zabezpečuje dresy pre IIHF. Na majstrovstvách sveta sa môže hrať len v NIKE dresoch, ktoré sami vytvoria. SZĽH si môže vybrať len z dvoch či troch námetov toho istého štýlu. „Dresy, ktoré sa vyrobia pre ZOH, sa potom používajú ďalšie štyri roky v rámci olympijského cyklu a keďže spoločnosť NIKE je oficiálnym partnerom IIHF, tak aj na majstrovstvách sveta. Tento rok boli ZOH opäť a teda sa vytvorili nové dresy, ktoré sa budú používať ďalšie štyri roky aj na majstrovstvách sveta,” ozrejmuje marketingová manažérka SZĽH Zuzana Tomčíková. Rovnako je potrebné uviesť na pravú mieru mýtus o tom, že dresy s hymnou vyhrali niekoľko súťaží o najkrajšie dresy – žiadna oficiálna súťaž vyhlásená nikdy nebola. Ak boli vytvorené nejaké ankety, vždy to boli neoficiálne ankety, ktoré mohlo vytvoriť akékoľvek médium či stránka na Facebooku.

V posledných rokoch bolo jednou z veľkých výčitiek fanúšikov smerom k marketingu SZĽH umiestňovanie lôg sponzorov na dresy hráčov. Vďaka novému logu a rokovaniam so súčasnými partnermi SZĽH sa odteraz na reprezentačných dresoch okrem loga SZĽH, štátneho symbolu Slovenskej republiky a menovky hráča spolu s jeho číslom nebude nachádzať nič iné.